NBA Draft Order

First Round 1. Minnesota 2. L.A. Lakers 3. Philadelphia 4. New York 5. Orlando 6. Sacramento 7. Denver 8. Detroit 9. Charlotte 10. Miami 11.…

2015 NBA 1st Round Draft Order

First Round 1. Minnesota 2. L.A. Lakers 3. Philadelphia 4. New York 5. Orlando 6. Sacramento 7. Denver 8. Detroit 9. Charlotte 10. Miami 11.…